Leuvanjoki  

                                                    se joki(ki)n siellä on!!

Kuva: NASA

 

                            

Koti
ilmoitustaulu
historia
kyläyhdistys
valokuvakansio
tarinat
tilastot
yhteystiedot
linkit

  

 

Maatilat Leuvanjoella ovat pinta-alaltaan suuria. Talo- ja navettatyyppejä
oli vain muutama, joista piti valita. Tämän vuoksi kyläkuvamme on
ainutlaatuinen, koko kylä samasta muotista!

Alkuperäisiä taloja ja navetoita on kuitenkin laajennettu ja muutettu
tarpeen mukaan myöhemmin.