Leuvanjoki  

                                                    se senkiniinkin joki(ki)n siellä edelleenkin on!!

Kuva: NASA

 

                            

Koti
ilmoitustaulu
historia
kyläyhdistys
valokuvakansio
tarinat
tilastot
yhteystiedot
linkit

  

 

Kylämme historia:

Pidä hiirtä alleviivatun sanan päällä, niin saat lisätietoa ao. asiasta, taikka klikkaa kuvaa.

Jo vuosituhansia on kylämme alue ollut asuttu...siitä todisteena on
Konttikankaalla nähtävät ikiaikaiset kiviröykkiöt ja hautapaikat...

Leua -nimisen kylän perustamisesta päätettiin  1950 -luvulla,

jolloin Suomen Valtio teki päätöksen vielä muutaman elinvoimaisen asutusalueen  
perustamisesta Pohjois-Suomeen. Näistä viimeisistä Leuan asutusalue on viimeisin!

1960-luvun alussa aloitettiin Yli-Iin kunnassa Leuanojan kunnostuskaivuu sekä silloin
niin upottavien soiden pääkanavaojittaminen kuin myös  piiriojitus.

Maantien tekeminen Leualle aloitettiin 1960-luvun puolivälissä ja saatiin loppuun -67.
Tie vedettiin läpi upottavien soiden, edes jalkamies ei pysynyt pinnalla  muutamassa
kohdin, missä nyt kulkee maantie!

Öljysorapinta tielle vedettiin vuonna -72. Kuvaavaa  silloiselle tierakennushankkeelle
oli, että koska elettiin energiakriisin
aikaa niin säästäväisyyssyistä tie "kavennettiin"
vain neljä metriä leveäksi, jolloin  jouduttiin tekemään kohtaamispaikat parinsadan
metrin välein
, ja näin ollen nuo "säästöt" hupenivat  hyvinkin noiden levennysten
rakentamiseen! Nykyisin tie on jo paaaljon leveämpi...talvella jopa yli 6 meetriä!!!

 Elinvoimaiseksi Leuvanjoki saatiin, ainakin periaatteessa, tarjoamalla tiloille
suuret pinta-alat niin  metsää kuin peltoakin ( uusi Maanhankintalaki v. 1958 ).

 "Ihan kaikkia palveluja meillä ei toistaiseksi kylällämme ole..."

PS: Nykyisin kyläämme halkoo Leuvanjoki! Muutos ojasta joeksi tapahtui EU -direktiivin
ansiosta!! Mahtavaa!!? Vuolaana virtaa joki...

(Pienellä kirjoitetut sekä osa kohdeteksteistä lainauksia Pirkko Mattilan tutkielmasta:
Yli-Iin Leuvanjoen kylä maankäyttölain mukaisena asutuksena
Oulun Yliopisto, 2001)